>

Visi, Misi, Tujuan

MASJID BESAR AL MUKARROMAH

Visi dan Misi

Masjid Al Mukarromah Juwana merupakan kebanggaan warga Kecamatan Juwana yang terletak di depan alon-alon Juwana. Lokasi masjid yang sangat strategis ini menjadi sangat penting khususnya bagi kegiatan kegiatan dakwah Islamiah di Kecamatan Juwana. Oleh karena itu, dalam masjid Al-Mukarromah ini memiliki visi dan misi serta tujuan sebagai berikut.

Visi

Menjadi masjid yang berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang islami.

 

Misi

  1. Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat kebudayaan Islam.
  2. Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami.
  3. Membina jama’ah Masjid Al Mukarromah menjadi pribadi muslim yang bertaqwa.
  4. Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan diridlai Allah subhanahu wa ta’ala.

 

Tujuan

Terbinanya umat Islam di seluruh Kecamatan Juwana pada khususnya, dan masyarakat sekitar Pati pada umumnya, agar menjadi masyarakat yang beriman, berilmu dan beramal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk mencapai keridlaan-Nya.

 

Peranan, Tugas dan Fungsi

- Peranan

Sebagai sarana dalam pembinaan umat Islam khususnya di lingkungan Kecamatan Juwana dan Kab. Pati.

- Tugas

Menegakkan syi’ar Islam khususnya di lingkungan Kecamatan Juwana dan Kab. Pati pada umumnya.

- Fungsi

Sebagai sarana perjuangan umat Islam di Kecamatan Juwana untuk menegakkan dinniyah.

©2024 Masjid Besar Al-Mukarromah Juwana. Email:info@al-mukarromah-juwana.com
Jl. Diponegoro Nomor 1 Juwana, Call Center 08122532273.
(Akta Notaris No. 1 Th 1998 / No. 10 Th 2017. Kemenkumham No. AHU-0007772.AH.01.04. Tahun 2017)